Som una entitat dedicada a l’educació en el lleure d’infants, adolescents i joves que duem a terme activitats de colònies i esplai des de 1967.
Una entitat familiar en la que els pares també hi participen.
Una entitat del poble de Castellar del Vallès fent-nos-hi presents a les activitats que portem a terme.
Una entitat vinculada a la Parròquia de Sant Esteve de Castellar del Vallès i volem educar en la vivència dels valors d’un humanisme cristià.

Estem convençuts que l’educació en valors en el temps de lleure es fa mitjançant una convivència continuada dels infants i dels nois i noies, la seva participació en els projectes i activitats, la motivació dedicació i exemple dels monitors-animadors, i la col·laboració i participació dels pares i família en el lleure dels fills.

L’equip de monitors i animadors

Tots els monitors són voluntaris, dediquen el seu temps de lleure perquè valoren la dedicació personal com un espai de creixement personal, valoren els infants, nois i noies, i els valors que es transmeten a l’esplai, i es comprometen a un treball en equip i de dedicació als infants, així com a la seva formació com a monitors.

La dedicació es fa d’acord amb la disponibilitat de cadascú. Fem una trobada trimestral de planificació i valoració dels projectes i reunió setmanal de tot l’equip.

Els diferents projectes i activitats compten amb un educador en el lleure com a coordinador. El responsable educatiu fa la supervisió.

Els grups i colles

Amb els seus monitors i animadors, participen en l’organització i realització de les activitats i projectes a realitzar segons l’edat i les seves possibilitats.

El consell de grups

Estan formats per representats dels grups i el coordinador. Fa d’enllaç entre els diferents grups i colles i els monitors-animadors.

La junta de pares

Està integrada per pares, coordinadors i responsable educatiu, i fan la supervisió general de l’entitat i prenen les decisions necessàries pel seu bon funcionament.

Reunions de pares

Realitzem reunions de pares per informar i decidir propostes i organitzar activitats, a més estem disponibles en qualsevol moment per resoldre qualsevol dubte que pugui sorgir.

Equip Xiribec
Colles Xiribec
SOL·LICITA INFORMACIÓ